دخترخاله ها با لباس محلی

cousins-logoتوی سرای مشیر مغازه‌ای هست که در کنار فروش فرش و گلیم و جاجیم و صنایع دستی، لباس ایلیاتی هم کرایه می‌دهد برای عکس گرفتن. دخترخاله‌ها هر کدام یک دست کرایه کردند (به نظرم دستی دو هزار تومان) و – خدا برکت بدهد به عکاسی دیجیتال – نفری 200-300 عکس تکی و دو نفری و سه نفری انداختند در فیگورهای مختلف.

۱۲ Comments

  1. لباس محلی 15 آوریل 2017
  2. ناهید 26 سپتامبر 2010
  3. یکی از دختر خاله هات 12 می 2009
    • علی گنجه ای 16 می 2009
  4. یکی از دختر خاله هات 12 می 2009
  5. یکی از دختر خاله هات 11 می 2009
  6. یکی از دختر خاله هات 08 می 2009
  7. زینب 04 می 2009
  8. مهران 02 می 2009

Leave a Reply