دخترخاله ها با لباس محلی

cousins-logoتوی سرای مشیر مغازه‌ای هست که در کنار فروش فرش و گلیم و جاجیم و صنایع دستی، لباس ایلیاتی هم کرایه می‌دهد برای عکس گرفتن. دخترخاله‌ها هر کدام یک دست کرایه کردند (به نظرم دستی دو هزار تومان) و – خدا برکت بدهد به عکاسی دیجیتال – نفری 200-300 عکس تکی و دو نفری و سه نفری انداختند در فیگورهای مختلف.

۱۲ Comments

  1. لباس محلی ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
  2. ناهید ۰۴ مهر ۱۳۸۹
  3. یکی از دختر خاله هات ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
    • علی گنجه ای ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸
  4. یکی از دختر خاله هات ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
  5. یکی از دختر خاله هات ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
  6. یکی از دختر خاله هات ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
  7. زینب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
  8. مهران ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

Leave a Reply