بیت

گر هنرمند از اوباش جفایی بیند / تا دل خویش نیازارد و در هم نشود

سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین بشکست / قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

۱۷ Comments

 1. محبوبه قديريان 22 ژوئن 2009
 2. احسان 20 ژوئن 2009
 3. دختر مهربون 17 ژوئن 2009
 4. جاهل 16 ژوئن 2009
 5. دختر مهربون 13 ژوئن 2009
 6. iran 08 ژوئن 2009
 7. ماجد 08 ژوئن 2009
  • علی گنجه ای 08 ژوئن 2009
   • ماجد 08 ژوئن 2009
    • iran 08 ژوئن 2009
 8. زینب 07 ژوئن 2009
  • iran 08 ژوئن 2009
 9. chakavak 07 ژوئن 2009
 10. صادق رزمی 06 ژوئن 2009

Leave a Reply