خسن و خسین در روز حافظ!

اینجوری که همشهری روایت کرده (لینک)، در مراسم بزرگداشت حافظ سفیر کرواسی می‌آید پشت تریبون و می‌گوید: «حالا که روز بزرگداشت حافظ است پس یک شعر از سعدی برایتان می‌خوانم: توانا بود هر که دانا بود/ز دانش دل پیر برنا بود»! (فردوسی بیت از این تابلوتر هم دارد؟)

پشت‌بندش هم اضافه کرده که علاقه‌اش به سعدی سرسری نیست و حتی از فرط علاقه به سعدی و این بیت بخصوص، اسم نوه‌اش را هم گذاشته «برنا»!

وسط این گیر و دار که ارواح حافظ و سعدی و فردوسی داشته‌اند سرشان را می‌کوبیده‌اند به دیوار و دانه دانه موها و ریش‌های پریشان‌شان را از بیخ می‌کنده‌اند، امام جمعه شیراز هم پریده وسط که «آقا پس آن بودجه توسعه حرم شاهچراغ که قول داده بودید چه شد؟»!

۱۵ Comments

 1. فاطمه 22 اکتبر 2009
  • علی گنجه ای 22 اکتبر 2009
   • محمد صادق 22 اکتبر 2009
    • علی گنجه ای 22 اکتبر 2009
 2. ماجد 22 اکتبر 2009
 3. iran 20 اکتبر 2009
 4. آریا- اهواز 20 اکتبر 2009
 5. نوشین 20 اکتبر 2009
 6. مهربون 19 اکتبر 2009
 7. محمدصادق 19 اکتبر 2009
 8. رضوانه 17 اکتبر 2009
 9. داود 17 اکتبر 2009
 10. هیوا 17 اکتبر 2009
 11. محمد علی 15 اکتبر 2009
 12. محبوبه 15 اکتبر 2009

Leave a Reply