توصیه هایی برای روز آخر خدمت

sarbazi-lastday-logo 1- هیچ صبحانه‌ای کله‌پاچه نمی‌شود. روز آخر سربازی با دوستان‌تان کله‌پاچه بخورید.

sarbazi-4 

2- اگر قیافه‌تان توی عکس‌ها خواب‌آلود است ناراحت نباشید. هیچ سربازی نمی‌تواند شب تسویه درست بخوابد.

sarbazi-2

3- وقت عکس گرفتن، یاد همه بیندازید که روز آخرتان است. سربازها وقتی که اسم پایان خدمت بشنوند بهتر توی عکس می‌افتند.

sarbazi-1

۲۹ Comments

 1. Shoja ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 2. بهزاد ۳۰ بهمن ۱۳۸۹
 3. علی اکبر قدیمی ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
 4. علي اسدي ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
 5. وحید ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
 6. صادق ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
 7. صادق ۰۹ بهمن ۱۳۸۸
 8. مهران ۰۴ بهمن ۱۳۸۸
 9. مهربون ۰۴ بهمن ۱۳۸۸
 10. محمد صادق ۰۱ بهمن ۱۳۸۸
 11. FarshadPix ۳۰ دی ۱۳۸۸
 12. محمد صادق ۲۸ دی ۱۳۸۸
 13. حمید ۲۷ دی ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۲۸ دی ۱۳۸۸
 14. iran ۲۷ دی ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۲۸ دی ۱۳۸۸
 15. حمید ۲۷ دی ۱۳۸۸
 16. محمد صادق ۲۷ دی ۱۳۸۸
 17. محمد صادق ۲۶ دی ۱۳۸۸
 18. vaxiti ۲۴ دی ۱۳۸۸
 19. نیک ۲۴ دی ۱۳۸۸
 20. سورنا ۲۴ دی ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۲۴ دی ۱۳۸۸

Leave a Reply