بد عکس ها

رامین و مصطفی خیلی بدعکس‌اند و هر وقت عکس دسته جمعی می‌اندازیم، می‌بینیم که یکی‌شان کج و کوله افتاده است و کل عکس را خراب کرده است.

امروز روز خداحافظی مصطفی بود که مهاجر استرالیا است و از فردا دیگر نمی‌آید شرکت. جایتان خالی … جمع شدیم دیزی‌سرای سالاری و دیزی‌ای زدیم و گفتیم و خندیدیم و خوش گذشت.

آخر سر می‌خواستیم همه‌مان تک به تک با مصطفی عکس یادگاری بیندازیم. وقتی نوبت رامین رسید عکس‌ها اینجوری شد:

عکس اول:

 رامین شرفکندی و مصطفی صفی پور

عکس دوم:

 رامین شرفکندی و مصطفی صفی پور

عکس سوم:

 رامین شرفکندی و مصطفی صفی پور

عکس چهارم:

رامین شرفکندی و مصطفی صفی پور 

عکس پنجم:

رامین شرفکندی و مصطفی صفی پور

علیرضا که داشت عکس می‌گرفت به همین پنجمی راضی شد و نفر بعدی را صدا کرد.

۹ Comments

  1. حسین یاسائی ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
  2. حسین مهاجر درگز ۰۵ خرداد ۱۳۹۰
    • حسین یاسائی ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
  3. باران از لاهیجان ۲۵ خرداد ۱۳۸۹
  4. مهران ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
  5. ابراهيم ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
  6. علی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹
  7. مهران ۰۵ اردیبهشت ۱۳۸۹
  8. موجي ۰۲ اردیبهشت ۱۳۸۹

Leave a Reply