کنتور هوشمند

چند روز پیش از شرکت British Gas اومدن کنتور هوشمند برامون نصب کردن و دوران برق امام به پایان رسید!

کنتور قبلی خراب بود و از وقتی که ما اومدیم توی این آپارتمان (دو سال و نیم پیش) روی عدد ۱۲۵۰۹ مونده بود. هر سه ماه یه بار پیامک میامد که لطفا کنتور رو قرائت کنید و برای ما بفرستید و من هم همون ۱۲۵۰۹ رو براشون می‌فرستادم و روی قبض فقط پول آبونمان می‌دادم.

مصرف برق

از اون طرف چند ساله که دارن همه کنتورهای برق و گاز سراسر انگلیس رو هوشمند می‌کنن. کنتورهای جدید یه سیم کارت هم می‌خوره و از طریق شبکه موبایل خودش مصرف رو گزارش می‌ده به شرکت و نیاز به قرائت نداره. یه گجت هم داره که نصب می کنید توی خونه مصرف برق و گاز رو زنده نشون می‌ده.

یه بار یه سال و نیم پیش اومدن که کنتور ما رو هم هوشمند کنن ولی مهندس‌شون گفت که این هوشمندها یه کم بزرگترن و توی این فضای تنگی که کنتور قبلی رو نصب کردن جا نمی‌شن و رفت و دیگه هم خبری ازشون نشد. ما هم شکایتی نداشتیم!

این دفعه همون مهندس قبلیه با یه ارشدش اومدن. طرف خیلی بچه تیزی بود، تا کنتور ما رو دید گفت: عه! من دو سال پیش اومدم اینجا، کنتور هوشمند اینجا جا نمیشه.

ارشدش یه کم ریشش رو خاروند یه کم بالا پایین کرد و اینور اونور رو نگاه کرد و روپوش یه داکت رو برداشت و سیم‌ها رو بررسی کرد و آخرش گفت که اگه یه سوراخ کوچیکی یه جا توی دیوار بزنن می‌شه کنتور رو نصب کرد. و نصب کردن.

این هم اون گجتش:

کنتور هوشمند - گجت داخل خانه

۹ Comments

 1. محسن 06 نوامبر 2019
  • علی گنجه‌ای 07 نوامبر 2019
   • محسن 29 نوامبر 2019
    • علی گنجه‌ای 02 دسامبر 2019
 2. ساسان 17 اکتبر 2019
  • علی گنجه‌ای 17 اکتبر 2019
 3. hadi 20 آگوست 2019
 4. Swith 15 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 23 فوریه 2019

Leave a Reply