برچسب: قسر در رفتن

چی؟ قِسِر در رفتی؟!

به گاو یا گوسفندی که در طول یک دوره‌ی پرواربندی باردار نشود و در نتیجه حسابی چاق شود، می‌گویند «قِسِر‌»! (کلمه قسر ظاهرا ترکی است و به معنی نازا یا عقیم) بنابراین وقتی که می‌گویید «قِسِر در رفتم!» حواستان باشد که دقیقا چه بلایی سرتان نیامده است!

(از خاطرات شفاهی استاد محمد صادقی، آنجایی که تعجب کرده بود چطور خانم محترمی برگشته و به ایشان گفته که «قسر در رفتم»!)