دودکشهای معجزه گر!

کاپیتان مهرداد خادم پور عکس این دودکش های معجزه گر را فرستاده اند. مسیر دود را از پایین تعقیب کنید تا متوجه شوید دودکشها چه معجزه ای به انجام میرسانند!

معجزه دودکش

۳ Comments

  1. عهد ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. فری ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *