پارسیان شناسی ما و دوستان

ما یکجورهایی کارمند بانک پارسیان به حساب می‌آییم ولی هیچ اطلاعی از انواع سپرده و تسهیلات بانکی و وام و نرخ بهره و سود و اینجور چیزهای پارسیان نداریم و هر وقت کسی از ما به عنوان مطلع سوال‌هایی در این زمینه‌ها می‌پرسد کلی خجالت می‌کشیم و با خودمان عهد می‌بندیم که همین فردا می‌روم و اطلاعات جامعی کسب می‌کنم … از همان عهدها که شما هم با خودتان می‌بندید و به هیچ‌کدامش عمل نمی‌کنید.

دیروز با رئیس و ثاثان و کارآگاه بهمنی توی جلسه‌ای بودیم. جلسه که تمام شد صحبت کارت اعتباری پارسیان پیش آمد و ما کنجکاو شدیم که ببینیم آیا چنین کارتی به درد آدم متاهلی مثل ما می‌خورد یا نه؟ آنوقت یک سری سوال از این سه صاحب‌نظر پرسیدیم و همه‌شان متفق‌القول جواب‌های مشابهی دادند. اما از آنجا که ما آدم کنجکاو و دیرباوری هستیم محض احتیاط زنگی هم زدیم به جناب بهزاد ابراهیمی که ید طولایی در استفاده از انواع کارت‌های اعتباری داخلی و خارجی دارند و طبعا مشتری همین کارت اعتباری پارسیان هم هستند و متوجه شدیم همه‌ی جواب‌هایی که از همکاران‌مان گرفته‌ایم از بیخ غلط بوده است!

خلاصه اینکه آمار بانک را از مشتریانش بگیرید نه از کارمندان بی‌اطلاعی مثل ما چهارتا

Leave a Reply