خوشنویسی

این قطعه‌ی خوشنویسی را در موزه‌ی هنر مشکین فام دیدم. چیزی که نظرم را جلب کرد این بود که در همان خط اول در «قال الصادق»، قاف را جا انداخته است. (فکر می‌کنم در خط سوم هم یک دندانه‌ی سین در «یسمی» جا افتاده باشد)

بعدا که دقیقتر نگاه کردم خود متن به نظرم جالبتر آمد…

می‌دانید که شیراز زادگاه علی محمد باب است…. خطاط، حدیثی را از امام صادق نقل می‌کند که «در روزهای گمراهی، مردی به نام گمراهی ظهور می‌کند». بعد حساب می‌کند که ضلاله به حساب ابجد می‌شود ۱۲۶۱ هجری قمری و حساب نام «علی محمد باب ابن رضا» هم همین ۱۲۶۱ می‌شود و نتیجه می‌گیرد که پس به این ترتیب هم پیش‌بینی امام صادق صحیح بوده و هم علی محمد باب مصداق ضلالت است.

عین متنی که زیر حدیث نوشته شده این است:

«حضرت صادق علیه السلام فرمود زود باشد که ظاهر شود در سنه ۱۲۶۱ که عدد ضلاله است مردیکه نام برده می‌شود بضلاله. ضلاله بمعنی گروهی است و کنایه از علی محمد باب ابن رضا است که عدد این جمله ۱۲۶۱ است با عدد ضلاله مطابق است و صدق قوم [قول؟] آنجناب واضح شد»

۷ Comments

  1. سعید ۱۳ مرداد ۱۳۸۷
  2. sinac ۸ مرداد ۱۳۸۷
  3. art ۲۷ تیر ۱۳۸۷
  4. سورملينا7 ۲۳ تیر ۱۳۸۷
  5. دینا ۲۲ تیر ۱۳۸۷
  6. پرنسس ۲۲ تیر ۱۳۸۷
  7. مينا ۲۲ تیر ۱۳۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *