ورودی تخت جمشید، پنجم فروردین 88

اصولا بازدید از دو جای شیراز را بهتر است بگذارید برای وقتی غیر از نوروز. تخت جمشید و شاهچراغ! غیر از شلوغی داخل محوطه، ترافیک ورودی و خروجی هم بسیار آزاردهنده بود. با این وجود، به مرد جوانی که همراهم آمد تا برای بار اول تخت جمشید را ببیند خیلی خوش گذشت و خیلی تحت تاثیر قرار گرفت.

ازدحام ورودی تخت جمشید

۳ Comments

  1. ابراهيم 18 آوریل 2009
  2. سورملينا 17 آوریل 2009
  3. فاطمه 15 آوریل 2009

Leave a Reply