خوشنویسی

این قطعه‌ی خوشنویسی را در موزه‌ی هنر مشکین فام دیدم. چیزی که نظرم را جلب کرد این بود که در همان خط اول در «قال الصادق»، قاف را جا انداخته است. (فکر می‌کنم در خط سوم هم یک دندانه‌ی سین در «یسمی» جا افتاده باشد)

بعدا که دقیقتر نگاه کردم خود متن به نظرم جالبتر آمد…

می‌دانید که شیراز زادگاه علی محمد باب است…. خطاط، حدیثی را از امام صادق نقل می‌کند که «در روزهای گمراهی، مردی به نام گمراهی ظهور می‌کند». بعد حساب می‌کند که ضلاله به حساب ابجد می‌شود 1261 هجری قمری و حساب نام «علی محمد باب ابن رضا» هم همین 1261 می‌شود و نتیجه می‌گیرد که پس به این ترتیب هم پیش‌بینی امام صادق صحیح بوده و هم علی محمد باب مصداق ضلالت است.

عین متنی که زیر حدیث نوشته شده این است:

«حضرت صادق علیه السلام فرمود زود باشد که ظاهر شود در سنه 1261 که عدد ضلاله است مردیکه نام برده می‌شود بضلاله. ضلاله بمعنی گروهی است و کنایه از علی محمد باب ابن رضا است که عدد این جمله 1261 است با عدد ضلاله مطابق است و صدق قوم [قول؟] آنجناب واضح شد»

۷ Comments

  1. سعید 03 آگوست 2008
  2. sinac 29 جولای 2008
  3. art 17 جولای 2008
  4. سورملينا7 13 جولای 2008
  5. دینا 12 جولای 2008
  6. پرنسس 12 جولای 2008
  7. مينا 12 جولای 2008

Leave a Reply