معافیت از سربازی در عهد باستان

قرار است گشتاسپ، شاه ایران با ارجاسب شاه خیونان درگیر جنگ شود.

انگیزه جنگ مذهبی است. یعنی گشتاسپ زرتشتی شده است و ارجاسب خوشش نیامده و می‌گوید یا از دین زرتشت برگرد و در عوض از ما خراج بگیر، یا سر دین زرتشت بمان تا بیاییم و دمار از روزگارت درآوریم. گشتاسپ هم راه دوم را انتخاب می‌کند و شروع می‌کند به سربازگیری.

آن وقت‌ها از ارتش منظم و حرفه‌ای خبری نبوده و شاه برای هر جنگ سربازگیری می‌کرده و سربازها بعد از جنگ می‌رفته‌اند سر خانه و زندگی‌شان تا جنگ بعدی. گشتاسب برای سربازگیری به برادرش فرمان می‌دهد که :« بر بالای قله‌ها و کوه‌های بلند آتش روشن کن. کشور را آگاه کن و پیک‌ها را آگاه کن که بجز موبدان که آب و آتش بهرام را ستایش می‌کنند و حفظ می‌کنند، از ده ساله تا هشتاد ساله هیچ مردی در خانه‌ی خود نماند …»

خلاصه که انگار معافیت طلاب و روحانیون از خدمت زیر پرچم، سابقه‌ی باستانی دارد!

شرح جنگ گشتاسپ و ارجاسب در متنی پهلوی به نام «یادگار زریران» آمده است. «زریر» نام برادر گشتاسپ است که در همین جنگ کشته می‌شود. گشتاسپ یکی از شخصیت‌های شاهنامه هم هست: شاه حامی زرتشت و پدر اسفندیار رویین‌تن. توی همین جنگ هم آخر سر اسفندیار کار را یکسره می‌کند.

۲۱ Comments

 1. کاوه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
 2. سوشیانس ایرانی ۱۶ آبان ۱۳۸۸
 3. meysam ۸ تیر ۱۳۸۸
 4. دختر مهربون ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
 5. ماجد ۱۵ خرداد ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۱۶ خرداد ۱۳۸۸
   • دختر مهربون ۱۶ خرداد ۱۳۸۸
    • ماجد ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
 6. iran ۱۴ خرداد ۱۳۸۸
 7. آنا ۱۴ خرداد ۱۳۸۸
 8. مهران ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
  • صادق رزمی ۱۵ خرداد ۱۳۸۸
 9. صادق رزمی ۱۲ خرداد ۱۳۸۸
 10. داود ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
 11. دختر مهربون ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
 12. ماجد ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
  • فاطمه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
  • دختر مهربون ۱۲ خرداد ۱۳۸۸
  • iran ۱۴ خرداد ۱۳۸۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *