معافیت از سربازی در عهد باستان

قرار است گشتاسپ، شاه ایران با ارجاسب شاه خیونان درگیر جنگ شود.

انگیزه جنگ مذهبی است. یعنی گشتاسپ زرتشتی شده است و ارجاسب خوشش نیامده و می‌گوید یا از دین زرتشت برگرد و در عوض از ما خراج بگیر، یا سر دین زرتشت بمان تا بیاییم و دمار از روزگارت درآوریم. گشتاسپ هم راه دوم را انتخاب می‌کند و شروع می‌کند به سربازگیری.

آن وقت‌ها از ارتش منظم و حرفه‌ای خبری نبوده و شاه برای هر جنگ سربازگیری می‌کرده و سربازها بعد از جنگ می‌رفته‌اند سر خانه و زندگی‌شان تا جنگ بعدی. گشتاسب برای سربازگیری به برادرش فرمان می‌دهد که :« بر بالای قله‌ها و کوه‌های بلند آتش روشن کن. کشور را آگاه کن و پیک‌ها را آگاه کن که بجز موبدان که آب و آتش بهرام را ستایش می‌کنند و حفظ می‌کنند، از ده ساله تا هشتاد ساله هیچ مردی در خانه‌ی خود نماند …»

خلاصه که انگار معافیت طلاب و روحانیون از خدمت زیر پرچم، سابقه‌ی باستانی دارد!

شرح جنگ گشتاسپ و ارجاسب در متنی پهلوی به نام «یادگار زریران» آمده است. «زریر» نام برادر گشتاسپ است که در همین جنگ کشته می‌شود. گشتاسپ یکی از شخصیت‌های شاهنامه هم هست: شاه حامی زرتشت و پدر اسفندیار رویین‌تن. توی همین جنگ هم آخر سر اسفندیار کار را یکسره می‌کند.

۲۱ Comments

 1. کاوه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
 2. سوشیانس ایرانی ۱۶ آبان ۱۳۸۸
 3. meysam ۰۸ تیر ۱۳۸۸
 4. دختر مهربون ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
 5. ماجد ۱۵ خرداد ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۱۶ خرداد ۱۳۸۸
   • دختر مهربون ۱۶ خرداد ۱۳۸۸
    • ماجد ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
 6. iran ۱۴ خرداد ۱۳۸۸
 7. آنا ۱۴ خرداد ۱۳۸۸
 8. مهران ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
  • صادق رزمی ۱۵ خرداد ۱۳۸۸
 9. صادق رزمی ۱۲ خرداد ۱۳۸۸
 10. داود ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
 11. دختر مهربون ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
 12. ماجد ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
  • فاطمه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
  • دختر مهربون ۱۲ خرداد ۱۳۸۸
  • iran ۱۴ خرداد ۱۳۸۸

Leave a Reply