نقش برجسته های ابتکاری در شیراز

توی شیراز چندتا نقش برجسته تقلید شده از تخت جمشید وجود دارد که دیدنی است.

یکی شان بالای یک شومینه در نارنجستان قوام قرار گرفته. اگر دقت کنید می بینید که بر خلاف نقش برجسته های هخامنشی که همه نیم رخ هستند، یکی از سربازها اینجا دارد توی دوربین نگاه می کند و پشت سری اش هم قدش نصف بقیه است و هم پشت به دوربین کرده!

نگاه توی دوربین

۶ Comments

  1. پارمیدا 15 مارس 2010
  2. فاطمه 25 آگوست 2009
  3. sanaz 06 آگوست 2008
  4. فاطمه 06 آگوست 2008
  5. نجمه 06 آگوست 2008
  6. آرتوبازان 06 آگوست 2008

Leave a Reply