نقش برجسته های ابتکاری در شیراز

توی شیراز چندتا نقش برجسته تقلید شده از تخت جمشید وجود دارد که دیدنی است.

یکی شان بالای یک شومینه در نارنجستان قوام قرار گرفته. اگر دقت کنید می بینید که بر خلاف نقش برجسته های هخامنشی که همه نیم رخ هستند، یکی از سربازها اینجا دارد توی دوربین نگاه می کند و پشت سری اش هم قدش نصف بقیه است و هم پشت به دوربین کرده!

نگاه توی دوربین

۶ Comments

  1. پارمیدا ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
  2. فاطمه ۰۳ شهریور ۱۳۸۸
  3. sanaz ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. فاطمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  6. آرتوبازان ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply