صحت دوباره مزاج همسر گرامی

بحمدالله همسر گرامی امروز حالش بهتر است و از بستر بیماری یک هفته‌ای برخاسته است. از این آنفولانزاهای ویروسی گرفته بود که بدترین علامت‌شان استخوان‌درد است. هنوز البته صدایش خش‌دار است که آنهم امیدواریم به زودی خوب شود.

۴ Comments

  1. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. علی عزیزی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply