صحت دوباره مزاج همسر گرامی

بحمدالله همسر گرامی امروز حالش بهتر است و از بستر بیماری یک هفته‌ای برخاسته است. از این آنفولانزاهای ویروسی گرفته بود که بدترین علامت‌شان استخوان‌درد است. هنوز البته صدایش خش‌دار است که آنهم امیدواریم به زودی خوب شود.

۴ Comments

  1. شهنام 06 آگوست 2008
  2. نجمه 06 آگوست 2008
  3. مهران 06 آگوست 2008
  4. علی عزیزی 06 آگوست 2008

Leave a Reply