امنیت در امنیت!

برای امنیت بیشتر بانکتان دوربین مداربسته نصب میکنید ولی برای امنیت دوربین مداربسته چکار میکنید؟ خیلی ساده است! قفلش میکنید!

این عکس تقدیم میشود به سرکار خانم ساناز ثابت، دوست عزیز من و همسر گرامی، به خاطر کامنتهای دلگرم کننده شان (البته در مورد «ریزبینی» من حق دارند، چون مغازه دار همسایه بانک یکسال است که کنار این دوربین کاسبی می کند و این قفل را ندیده بود!)

امنیت در امنیت

Leave a Reply