Apocalypto

با هزار بدبختی و بعد از دست و پنجه نرم کردن با هزار و یک مشکل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بالاخره نشستیم و با همسر گرامی فیلم آخر جناب مل گیبسون را دیدیم… ولی می‌ارزید به آنهمه خفت و خواری که برای دیدنش کشیدیم

۲ Comments

  1. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply