Apocalypto

با هزار بدبختی و بعد از دست و پنجه نرم کردن با هزار و یک مشکل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بالاخره نشستیم و با همسر گرامی فیلم آخر جناب مل گیبسون را دیدیم… ولی می‌ارزید به آنهمه خفت و خواری که برای دیدنش کشیدیم

۲ Comments

  1. شهنام 06 آگوست 2008
  2. نجمه 06 آگوست 2008

Leave a Reply