ابتکار رئیس!

«رئیس» به جای اینکه سعی کند ایرانسل‌مان را بگیرد (که آیا روشن باشد یا خاموش… خط بدهد یا ندهد) یا به خانه‌مان زنگ بزند (که باشیم یا نباشیم … برداریم یا برنداریم) ساعت 9:30 صبح جمعه توی وبلاگمان کامنت گذاشته که:« علی آقا، يادم باشه گزارش اون روز رو ازت بگيرم. D/P يادت نره.»!!!

به این می‌گویند انتخاب صحیح رسانه ارتباطی مطمئن!

۵ Comments

  1. مهران 06 آگوست 2008
  2. شهنام 06 آگوست 2008
  3. نجمه 06 آگوست 2008
  4. پرنسس 06 آگوست 2008
  5. میسا 06 آگوست 2008

Leave a Reply