ابتکار رئیس!

«رئیس» به جای اینکه سعی کند ایرانسل‌مان را بگیرد (که آیا روشن باشد یا خاموش… خط بدهد یا ندهد) یا به خانه‌مان زنگ بزند (که باشیم یا نباشیم … برداریم یا برنداریم) ساعت 9:30 صبح جمعه توی وبلاگمان کامنت گذاشته که:« علی آقا، يادم باشه گزارش اون روز رو ازت بگيرم. D/P يادت نره.»!!!

به این می‌گویند انتخاب صحیح رسانه ارتباطی مطمئن!

۵ Comments

  1. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. میسا ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply