دوقلوها

یک عکس دیگر از دخترعموهای دوقلوی همسر گرامی در حال ابراز خنده و تبسم

خنده و تبسم

۲ Comments

  1. فاطمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply