درازی و بیحاصلی یک چهارشنبه دیگر

امروزمان هم روز نمی‌شود. مردیم از کسالت. همان بهتر که برویم دنبال بیمه‌ی عمو و لپ‌تاپ خواهرمان

۲ Comments

  1. ح. م. 06 آگوست 2008
  2. نجمه 06 آگوست 2008

Leave a Reply