لذت پنهان

انگار در کلافه کردن فروشندگان لذتی هست که فقط زنان می‌دانند؟

پ.ن: سرکار خانم نجمه توضیحی در این باره داده اند که بخوانید

۲ Comments

  1. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. ح. م. ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply