یاد مسعود بهنود از نیما یوشیج

مسعود بهنود روایتی نوشته از زندگی نیما یوشیج با عنوان «یاد بعضی نفرات».

متنش کمی دشوارخوان است ولی به خواندنش می‌ارزد

۲ Comments

  1. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply