یک چیزی توی مایه های Don’t be tired!

چند وقت پیش، یکی از دخترخانم‌های فامیل بیمارستان بستری بود و نقاهت را که می‌گذراند، یک دختر خانم هندی در تخت کناری‌اش بستری شد.

همان اوایل بستری شدن دختر هندی، یکی از پرستارها به فامیل ما گفت: «خانم مهندس، از این هندیه بپرس ببین شکمش کار کرده یا نه؟». فامیل ما هم نه گذاشت و نه برداشت و پرسید: «is your stomach working?». طفلک دختر هندی کلی ترسیده بوده و با ترس پرسیده مگر من چه مریضی‌ای دارم؟

۳ Comments

  1. مينا ۲۵ خرداد ۱۳۸۷
  2. سورملینا ۲۵ خرداد ۱۳۸۷
  3. مهران ۲۳ خرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply