کشفیات گوگلی ما…

می‌دانید استان «کردفان جنوبی» کشور سودان، در سرشماری سال 2005 مجموعا چند راس حیوان اهلی داشته است؟ 2550942 راس گاو و گوساله، 240818 راس گوسفند، 129492 راس بز و 258084 نفر هم شتر که سر جمع می‌شود 3179336 راس انواع حیوانات اهلی.

قضیه این است که من تلفن یکی از نمایندگی‌های بیمه را داشتم ولی نه یادم بود که نمایندگی کدام بیمه است و نه یادم بود که فامیلی‌ مدیرش چیست. گفتم حتما لیست همه‌ی نمایندگی‌های بیمه توی سایت خود شرکت‌های بیمه یا کتاب اول یا … پیدا می‌شود پس توی گوگل دنبال تلفنش بگردم ببینم اسمش را پیدا می‌کنم یا نه؟ آن عدد 3179336 شماره‌ی هفت رقمی همین دفتر بیمه است ولی هر چیزی که توی گوگل پیدا کردم به همین نامربوطی بود.

۴ Comments

  1. زی زی 06 آگوست 2008
  2. پرنسس 06 آگوست 2008
  3. نجمه 06 آگوست 2008
  4. مهران 06 آگوست 2008

Leave a Reply