محاسبات دلاری ما

من که اقتصاد سرم نمی‌شود ولی انگار اینجوری است که:

1- پارسال این موقع، هر دلار 0.76 یورو بوده

2- الان هر دلار تقریبا 0.68 یورو است

3- پارسال این موقع هر دلار 9148 ریال بوده

4- الان هر دلار 9360 ریال است

یعنی با اینکه ارزش جهانی دلار پایین رفته، قیمت ایرانی آن تقریبا ثابت مانده و کمی هم بالا رفته. به این ترتیب ما جنسی را که پارسال می‌خریده‌ایم 10 دلار حالا باید بخریم یازده دلار و قیمت دلار هم که ثابت مانده، یعنی اجناس وارداتی برای ما گرانتر تمام می‌شود. رئیس جان؟ تو که MBA هستی بگو آیا استدلالم درست است؟

One Response

  1. كيوان (تصحيح) 06 آگوست 2008

Leave a Reply