تولدمان است!

زینب خسروتاج و امیروالا موحد زنگ زده اند و خواهر زن هم پیامک فرستاده. سپنتا ایمیل زده که تولدتان مبارک و بیایید  5 ساعت اینترنت رایگان جایزه بگیرید. یکی دو ایمیل اتوماتیک دیگر هم برایم آمده. خلاصه اینکه سی سالم تمام شد و سال سی و یکم از فردا شروع میشود.

فردا قرار است با همسر گرامی و پسر دایی ارشد و فرزین آذری پور، همراه کلوت برویم تور ماسوله و قلعه رودخان. دلم گواهی میدهد که خوش میگذرد و عکسهای محشری هم می اندازیم.

۴ Comments

  1. نجمه 06 آگوست 2008
  2. فاطمه 06 آگوست 2008
  3. پرنسس 06 آگوست 2008
  4. پرنسس 06 آگوست 2008

Leave a Reply