داللی!

شنبه چهارم آبان که سوار اتوبوس دربستی نیروی انتظامی شدیم و راه افتادیم طرف یزد، فکر میکردم که میرویم پادگان و لباس و پوتین تحویلمان میدهند و ولمان میکنند برویم چند روزی لباسها را اندازه کنیم و برگردیم. گویا دوره های قبلی پادگان خاتمی هم همینطور رفتار کرده بوده اند.

اما نوبت ما که شد، یقه مان را گرفتند و نگه مان داشتند تا همین دیروز که همسر گرامی آمد ملاقاتم و اجازه ام را گرفت برای آخر هفته بیرون پادگان باشم. این دو روز را خراب بودیم سر کیارش میزانیان و ساعت نه شب هم باید دوباره پادگان باشم.

این روزها مشغول رژه رفتن بوده ایم و نماز خواندن و کلاس شرکت کردن و در صف ایستادن… کلا بیشتر وقتمان در صف میگذرد، یعنی زندگی از ساعت 4 صبح با صف دستشویی آغاز میشود و ساعت 9 شب با صف «قرق» تعطیل میشود تا فردا صبح ساعت 4 …

فکر میکنم دو هفته دیگر مرخصی میان دوره داشته باشیم و اگر شد آن موقع مفصلتر مینویسم.

۴۶ Comments

 1. سینا و رضا 15 آوریل 2015
 2. tanin 27 فوریه 2011
 3. بهمن 09 فوریه 2009
 4. 22/42 24 نوامبر 2008
  • علی گنجه ای 24 نوامبر 2008
 5. سورملینا 22 نوامبر 2008
  • علی گنجه ای 22 نوامبر 2008
 6. زینب 21 نوامبر 2008
 7. محمد صادق 20 نوامبر 2008
 8. زینب 20 نوامبر 2008
 9. ناشناس 20 نوامبر 2008
 10. فينگيل بانو 19 نوامبر 2008
  • داود 19 نوامبر 2008
 11. فرزانه 15 نوامبر 2008
  • مهران 15 نوامبر 2008
   • داود 15 نوامبر 2008
    • مهران 22 نوامبر 2008
 12. فينگيل بانو 12 نوامبر 2008
 13. iVahid 11 نوامبر 2008
 14. طرقی 11 نوامبر 2008
 15. مهران 11 نوامبر 2008
  • فاطمه 11 نوامبر 2008
   • مهران 12 نوامبر 2008
    • مهران 15 نوامبر 2008
  • سورملینا 15 نوامبر 2008
   • مهران 15 نوامبر 2008
 16. فرزانه 11 نوامبر 2008
  • داود 11 نوامبر 2008
 17. زینب 10 نوامبر 2008
 18. دینا 10 نوامبر 2008
 19. ایران 09 نوامبر 2008
  • فاطمه 11 نوامبر 2008
   • ایران 13 نوامبر 2008
 20. ایران 09 نوامبر 2008
 21. فرزانه 09 نوامبر 2008
 22. داود 09 نوامبر 2008
 23. سورملینا 08 نوامبر 2008
 24. فينگيل بانو 08 نوامبر 2008
 25. فرزانه 08 نوامبر 2008
 26. مهران 08 نوامبر 2008
 27. سورملینا 08 نوامبر 2008
 28. دینا 08 نوامبر 2008
 29. احسان 07 نوامبر 2008

Leave a Reply