بی شباهتی من به جد بزرگ

دوستانی که می‌گویند من و جد بزرگ به هم شباهت داریم اشتباه می‌کنند. برای اثبات این امر یک عکس زمان جوانی و جاهلی خودم را سیاه و سفید کردم و کنار جد بزرگ گذاشتم که خودتان قضاوت کنید.

عکس خودم مربوط به سال 81 است. سبیل‌ها هم واقعی است (نه گریم نه فتوشاپ) لطفا سوال نفرمایید!

من در کنار جد بزرگ

۶ Comments

  1. مهرداد ۱۵ آبان ۱۳۸۹
  2. فرامرز ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. مینا ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. sajad ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  6. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply