نوستالژی

همسر گرامی نوستالژی شده بود. با روش‌های ابتکاری خودمان درمانش کردیم

۸ Comments

  1. زی زی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. سجاد ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  6. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  7. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  8. شبنم ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply