آقای مددی سفارت هلند (2)

ویزای هلند عمو خورد توی گذرنامه‌اش. گذرنامه به کیف که داشتم می‌آمدم بیرون به آقای مددی سفارت هلند گفتم که توی وبلاگم درباره شما نوشته‌ام و آدرسش را هم دادم. خندید و پرسید خوب نوشته‌ای یا بد؟ گفتم بد نوشته بودم که نمی‌آمدم به خودتان بگویم!

۲ Comments

  1. siavash ۱۶ آبان ۱۳۸۸
  2. pooya ۱۲ آبان ۱۳۸۸

Leave a Reply