وبلاگ پدر… به زودی!

فکر کنم به زودی پدر هم به جمع وبلاگ‌نویس‌های فامیل بپیوندد. امروز صبح سفارش کرد برایش لپ‌تاپ بخرم!

۹ Comments

  1. باران ۱۱ آبان ۱۳۹۰
  2. سید حامد حیدری ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
  3. علیرضا ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. زی زی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  6. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  7. علیرضا ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  8. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  9. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply