وبلاگ پدر… به زودی!

فکر کنم به زودی پدر هم به جمع وبلاگ‌نویس‌های فامیل بپیوندد. امروز صبح سفارش کرد برایش لپ‌تاپ بخرم!

۹ Comments

  1. باران 02 نوامبر 2011
  2. سید حامد حیدری 01 آگوست 2011
  3. علیرضا 06 آگوست 2008
  4. زی زی 06 آگوست 2008
  5. نجمه 06 آگوست 2008
  6. مهران 06 آگوست 2008
  7. علیرضا 06 آگوست 2008
  8. پرنسس 06 آگوست 2008
  9. پرنسس 06 آگوست 2008

Leave a Reply