از دست ندهید

سخنرانی داوود دانش جعفری، وزیر برکنار شده‌ی اقتصاد و دارایی در مراسم تودیعش را از دست ندهید! (لینک مطلب از ایسنا) زده به سیم آخر و هر چه در دلش بوده بیرون ریخته!

۳ Comments

  1. نجمه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
  2. مهران ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
  3. پرنسس ۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۷

Leave a Reply