انگار خلاص شده باشیم!

فقط اگر این نظام مقدس وردپرس را فیلتر نکند، انگار دیگر از دست بلاگفا خلاص شده باشیم…

و اما وردپرس مزایای دارد به بلاگفا که برای ترغیب دوستان به مهاجرت، به تدریج معرفی خواهیم کرد…

۲ Comments

  1. پرنسس 31 دسامبر 2007
  2. ك. گ.ب. 31 دسامبر 2007

Leave a Reply