انگار خلاص شده باشیم!

فقط اگر این نظام مقدس وردپرس را فیلتر نکند، انگار دیگر از دست بلاگفا خلاص شده باشیم…

و اما وردپرس مزایای دارد به بلاگفا که برای ترغیب دوستان به مهاجرت، به تدریج معرفی خواهیم کرد…

۲ Comments

  1. پرنسس ۱۰ دی ۱۳۸۶
  2. ك. گ.ب. ۱۰ دی ۱۳۸۶

Leave a Reply