کما

دوست همسر گرامی، در راه گرگان بوده که به مراسم عروسی برادر برسد که تصادف می‌کند و از شنبه تا الان توی کما است.

همسر گرامی نگران است و گهگاهی بغض می‌کند و اشک در چشمش جمع می‌شود.

Leave a Reply