عوارض پیری

انگار راستی راستی پیر و خرفت شده باشیم! همراه‌مان را پنج‌شنبه توی تالار وحدت سایلنت کرده بودیم، و تا همین چند دقیقه پیش هی به صفحه‌اش نگاه می‌کردیم و با تعجب از خودمان می‌پرسیدیم این‌ها کی زنگ زدند که من صدایش را نشنیدم؟!

One Response

  1. بهنام 12 ژانویه 2008

Leave a Reply