آقا این افسرو عوض کنید لطفا

پنجره‌ی اتاق من و کارآگاه بهمنی مشرف است به میدان تختی و خیابان عباس‌آباد. چند روزی است که وضع ترافیک خیابان عباس‌آباد خیلی افتضاح شده طوری که ترافیک سر میدان تختی «پسمیزند» و ما صبح تا شب مشغول شنیدن صدای بوق و فحش و دعوا هستیم.

البته این وضعیت قبلا هم پیش می‌آمد ولی فقط حدود ساعت 6 تا 6:30 عصر، نه اینکه تمام روز باشد.

من و کارآگاه در بررسی‌های‌مان به این نتیجه رسیدیم که احتمالا خدمت سربازی افسر وظیفه‌ای که سر وزرا یا تقاطع ولیعصر بوده تمام شده و رفته و یک افسر وظیفه‌ی دیگر به جایش آمده که قلق چراغ را بلد نیست و باعث این افتضاح می‌شود!

ما از مسوولین محترم راهنمایی و رانندگی ناجا استدعا داریم این افسر ناشی را عوض کنند تا وضع ترافیک عباس‌آباد و اعصاب ما بهبود پیدا کند.

۵ Comments

  1. shahnam 29 ژانویه 2008
  2. عليرضا مقدم 29 ژانویه 2008
  3. هشت پا 29 ژانویه 2008
  4. ali786 28 ژانویه 2008
  5. mehrankarzari 28 ژانویه 2008

Leave a Reply