در باب عادی و غیر‌عادی بودن هیبت

یه همکاری داریم این شکلیه:

یعنی واقعا با همین هیبت میاد سر کار. اگر هم یه روز خرابکاری کنه و مجبور بشه کلاه شهرت رو بذاره سرش این شکلی میشه:

اما امروز توی اینترنت یه عکس ازش دیدم این شکلی:

این عکسه رو به هر کی نشون میدم کلی حیرت میکنه. یه جوری که انگار هیبت جوونی‌ش غیر عادی باشه و هیبت الانش عادی

۷ Comments

  1. jamalganjei ۱۴ آبان ۱۳۹۱
  2. حسین ۱۲ آبان ۱۳۹۱
  3. مینا ۱۲ آبان ۱۳۹۱
  4. حامد ۱۲ آبان ۱۳۹۱
    • علی گنجه ای ۱۲ آبان ۱۳۹۱
      • حامد ۱۲ آبان ۱۳۹۱

Leave a Reply