در باب عادی و غیر‌عادی بودن هیبت

یه همکاری داریم این شکلیه:

یعنی واقعا با همین هیبت میاد سر کار. اگر هم یه روز خرابکاری کنه و مجبور بشه کلاه شهرت رو بذاره سرش این شکلی میشه:

اما امروز توی اینترنت یه عکس ازش دیدم این شکلی:

این عکسه رو به هر کی نشون میدم کلی حیرت میکنه. یه جوری که انگار هیبت جوونی‌ش غیر عادی باشه و هیبت الانش عادی

۷ Comments

  1. jamalganjei 04 نوامبر 2012
  2. حسین 02 نوامبر 2012
  3. مینا 02 نوامبر 2012
  4. حامد 02 نوامبر 2012
    • علی گنجه ای 02 نوامبر 2012
      • حامد 02 نوامبر 2012

Leave a Reply