برآورده شدن یکی از آرزوهای کوچک ما…

بعد از عمری، داریم به مدد Y! Messenger با رامین شرفکندی شطرنج بازی می‌کنیم…

۳ Comments

  1. mehrankarzari 02 فوریه 2008
  2. فاطمه 30 ژانویه 2008
  3. نجمه 30 ژانویه 2008

Leave a Reply