برآورده شدن یکی از آرزوهای کوچک ما…

بعد از عمری، داریم به مدد Y! Messenger با رامین شرفکندی شطرنج بازی می‌کنیم…

۳ Comments

  1. mehrankarzari ۱۳ بهمن ۱۳۸۶
  2. فاطمه ۱۰ بهمن ۱۳۸۶
  3. نجمه ۱۰ بهمن ۱۳۸۶

Leave a Reply