عکس‌های شهنام محمدنظر از تصادف دیروز میدان تختی

دیروز عصر نشسته بودیم و با رامین و کارآگاه بهمنی گپ می‌زدیم که محمد صادقی زد به شیشه‌ی دیوار کاذب اتاق‌مان که :«بچه‌ها آتش سوزی را ببینید». جریان این بود که یک موتورسوار توی میدان تختی زده بود به یک تاکسی و موتورش آتش گرفته بود. البته صدای مهیبی هم داشته که همه شنیده بودند الا ما سه نفر.

شهنام محمدنظر عکس‌هایی از ماجرای آتش‌سوزی و خاموش کردنش گرفت که اینجا ببینید. سربازی که توی عکس اول، چند متر دورتر از صحنه روی خط‌کشی عابر پیاده افتاده، راکب موتور بوده و احتمالا قبل از تصادف از روی موتور پایین پریده. به همین دلیل آسیب چندانی ندید و در عکس بعدی مشخص است که بلند شده و دارد می‌رود طرف پیاده‌رو.

۳ Comments

  1. فاطمه 06 فوریه 2008
  2. پرنسس 05 فوریه 2008
  3. shahnam 04 فوریه 2008

Leave a Reply