آخرین حربه‌ی فروشگاه ورزشی بندر عباس

یک فروشگاه ورزشی توی یکی از خیابان‌های اصلی بندرعباس، از دست مشتری‌های بدقولش عاصی شده بود و فهرست بدهکاران و میزان بدهی را زده بود پشت شیشه!

۴ Comments

  1. mehrankarzari 18 فوریه 2008
  2. hiwa 18 فوریه 2008
  3. hiwa 18 فوریه 2008
  4. پرنسس 17 فوریه 2008

Leave a Reply