آخرین حربه‌ی فروشگاه ورزشی بندر عباس

یک فروشگاه ورزشی توی یکی از خیابان‌های اصلی بندرعباس، از دست مشتری‌های بدقولش عاصی شده بود و فهرست بدهکاران و میزان بدهی را زده بود پشت شیشه!

۴ Comments

  1. mehrankarzari ۲۹ بهمن ۱۳۸۶
  2. hiwa ۲۹ بهمن ۱۳۸۶
  3. hiwa ۲۹ بهمن ۱۳۸۶
  4. پرنسس ۲۸ بهمن ۱۳۸۶

Leave a Reply