تمرین تقویت اعصاب!

چند وقتی است که فهرستی درست کرده‌ام از سایت‌هایی که مطالب‌شان اعصابم را ناراحت می‌کند و اسم فهرست را گذاشته‌ام: «فهرست تقویت اعصاب»! هر روز صبح اولین کاری که می‌کنم سرزدن به این فهرست است و خواندن کلمه کلمه‌ی نوشته‌هایش!

استدلالم هم این است که در یک فضای آزاد تبادل اطلاعات قاعدتا خیلی چیزها پیدا می‌شود که به مذاق من خوش نمی‌آید و برای اینکه بتوانم توی این فضا درست زندگی کنم باید قدرت روحی مواجهه با هر چیز ناخوشایندی را داشته باشم.

نتیجه‌ی این کار هم (هر چند خودآزارانه به نظر می‌رسد) به نظرم خیلی خوب بوده و نقطه‌ی جوشم در این مدت خیلی بالا رفته (یعنی خیلی دیرتر از سابق جوش می‌آورم).

هر چند گاهی می‌شود که مثل امروز، اول صبح چیزی می‌خوانم که تا آخر روزم را خراب می‌کند.

۶ Comments

  1. بلاسيبا ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
    • علی گنجه ای ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
  2. ناشناس ۱۰ فروردین ۱۳۸۷
  3. شاه فينقيلي ۰۸ اسفند ۱۳۸۶
  4. پرنسس ۰۸ اسفند ۱۳۸۶
  5. کمال ۰۸ اسفند ۱۳۸۶

Leave a Reply