دیدار دکتر ارفعی

پیش از ظهر رفتم دیدن دکتر ارفعی. دفترش در بلوار کشاورز است. نوشته‌ی قبلی مرا خواند و ایرادهایش را گفت و توضیحات مفصلی هم در مورد گل‌نوشته‌ها و محتویاتشان داد که به تدریج می‌نویسم.

در نوشته‌ی قبلی نوشته بودم که «دانشگاه شیکاگو حاضر نیست هزینه‌ی سفر و اقامت دکتر ارفعی را بپردازد» کمی از خواندن این عبارت دلخور شد و مفصلا توضیح داد که موسسه‌ی شرقی تا بحال چه تلاش‌هایی برای حفظ کتیبه‌ها و خواندنشان انجام داده. شرح این قضیه را هم جداگانه می‌نویسم.

۷ Comments

  1. سعيد ۱۵ مهر ۱۳۹۱
  2. ناشناس ۲۹ شهریور ۱۳۸۸
  3. ناشناس ۱۸ مرداد ۱۳۸۸
  4. mehrankarzari ۱۱ اسفند ۱۳۸۶
  5. نجمه ۰۹ اسفند ۱۳۸۶
  6. زاقول !!! ۰۹ اسفند ۱۳۸۶
  7. پرنسس ۰۸ اسفند ۱۳۸۶

Leave a Reply