ویندوز لایو رایتر

به توصیه جناب مزیدی Windows Live Writer را برای وبلاگ نویسی امتحان کردیم. عجب چیزی است! یادمان باشد برای ترغیب دوستان درباره اش بیشتر بنویسیم…

۴ Comments

  1. مهران ۰۷ فروردین ۱۳۸۷
  2. پدرام ۰۶ فروردین ۱۳۸۷
  3. فرامرز ۰۶ فروردین ۱۳۸۷
  4. محبوبه ۰۵ فروردین ۱۳۸۷

Leave a Reply