ویندوز لایو رایتر

به توصیه جناب مزیدی Windows Live Writer را برای وبلاگ نویسی امتحان کردیم. عجب چیزی است! یادمان باشد برای ترغیب دوستان درباره اش بیشتر بنویسیم…

۴ Comments

  1. مهران 26 مارس 2008
  2. پدرام 25 مارس 2008
  3. فرامرز 25 مارس 2008
  4. محبوبه 24 مارس 2008

Leave a Reply