گربه نوروزی

شیرازی‌ها به این جانور پشمالویی که در عکس می‌بینید می‌گویند «گربه نوروزی»

به آن کرم‌هایی که بعدا پروانه می‌شوند چه می‌گویند؟ این هم از همان‌هاست. (اندازه‌ی این یکی تقریبا دو سانتیمتر بود)

 Gorbeh

۵ Comments

  1. جکیل 13 ژوئن 2012
  2. سولماز 16 نوامبر 2010
  3. fingilbanoo 07 آوریل 2008
  4. پدرام 06 آوریل 2008
  5. mehrankarzari 06 آوریل 2008

Leave a Reply