گربه نوروزی

شیرازی‌ها به این جانور پشمالویی که در عکس می‌بینید می‌گویند «گربه نوروزی»

به آن کرم‌هایی که بعدا پروانه می‌شوند چه می‌گویند؟ این هم از همان‌هاست. (اندازه‌ی این یکی تقریبا دو سانتیمتر بود)

 Gorbeh

۵ Comments

  1. جکیل ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
  2. سولماز ۲۵ آبان ۱۳۸۹
  3. fingilbanoo ۱۹ فروردین ۱۳۸۷
  4. پدرام ۱۸ فروردین ۱۳۸۷
  5. mehrankarzari ۱۸ فروردین ۱۳۸۷

Leave a Reply