بهار نارنج

بهار نارنج‌ها توی بوشهر شکوفه کرده بودند و عطرشان پیچیده بود…

noroz-87 109

اگر خواستید شکوفه‌ی بهار نارنج را از نزدیک بو کنید، حواستان باشد که گرده‌ی گل به نوک بینی‌تان نچسبد!

gardeh

۴ Comments

  1. سورملینا 19 ژوئن 2008
  2. محبوبه 12 آوریل 2008
  3. محبوبه 12 آوریل 2008
  4. سجاد 10 آوریل 2008

Leave a Reply