بهار نارنج

بهار نارنج‌ها توی بوشهر شکوفه کرده بودند و عطرشان پیچیده بود…

noroz-87 109

اگر خواستید شکوفه‌ی بهار نارنج را از نزدیک بو کنید، حواستان باشد که گرده‌ی گل به نوک بینی‌تان نچسبد!

gardeh

۴ Comments

  1. سورملینا ۳۰ خرداد ۱۳۸۷
  2. محبوبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۷
  3. محبوبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۷
  4. سجاد ۲۲ فروردین ۱۳۸۷

Leave a Reply