نوآوری و شکوفایی کاپوچینویی و وبلاگ رقیب

کارآگاه و رامین عشق قهوه دارند و ارادت خاص به کاپوچینو. مدتی است که دنبال خریدن قهوه‌جوشی هستند که کاپوچینو هم درست کند. برای تامین مالی پروژه هم (حدود 160 هزار تومان) دنبال جمع‌آوری کمک مالی از همکاران بودند. گاهی هم این جمع‌آوری کمک شکل زورگیری به خودش می‌گرفت!

از دیروز به خاطر نوآوری و شکوفایی محمدرضا فامیلی پروژه‌ی خرید قهوه‌جوش بالکل تعطیل شده و رضا و کارآگاه و رامین را می‌بینی که دارند کاپوچینو به دست توی شرکت تاب می‌خورند!

قضیه‌ی نوآوری هم این است که رضا یک همزن زپرتی 2 یورویی خریده و برای درست کردن کاپوچینو اول شیر را با این همزن هم‌می‌زنند تا کف کند و بعد از همین قهوه‌های آماده‌ی نستله به آن اضافه می‌کنند و کاپوچینوی حاصل هم چیز خوبی از آب درمی‌آید.

از پروسه‌ی نوآوری و شکوفایی دوستان کلی عکس گرفته بودم و می‌خواستم اینجا بگذارم ولی کارآگاه و رامین از امروز یک وبلاگ مشترک راه‌انداخته‌اند و گزارش کاپوچینو را برای آن می‌خواهند.

وقتی وبلاگشان روبراه شد آدرسش را می‌نویسم.

One Response

  1. mehrankarzari 17 آوریل 2008

Leave a Reply