مهران است و قلیانش

mehran مهران است و قلیانش! یعنی این قلیانش به جانش بسته است و هر جا که می‌رود قلیان و ذغال و تنباکو و آتش‌گردان همراهش است و به هر مناسبتی چاق می‌کند و می‌کشد و تعارف می‌کند.

مهران کارزاری - آتشگردان

این سماور ذغالی هم جزو سرنشینان ثابت صندوق ماشینش است و چه چای‌های دلچسبی هم دم می‌کند!

 مهران کارزاری - سماور ذغالی 

۸ Comments

  1. vahid samgh abadi ۲۹ تیر ۱۳۹۱
    • مهران ۲۹ تیر ۱۳۹۱
  2. rasul ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
  3. قهوه خونه چی ۱۸ شهریور ۱۳۸۷
  4. سورملینا ۱۱ شهریور ۱۳۸۷
  5. دینا ۱۰ شهریور ۱۳۸۷
  6. دینا ۱۰ شهریور ۱۳۸۷
  7. دینا ۰۹ شهریور ۱۳۸۷

Leave a Reply