مهران است و قلیانش

mehran مهران است و قلیانش! یعنی این قلیانش به جانش بسته است و هر جا که می‌رود قلیان و ذغال و تنباکو و آتش‌گردان همراهش است و به هر مناسبتی چاق می‌کند و می‌کشد و تعارف می‌کند.

مهران کارزاری - آتشگردان

این سماور ذغالی هم جزو سرنشینان ثابت صندوق ماشینش است و چه چای‌های دلچسبی هم دم می‌کند!

 مهران کارزاری - سماور ذغالی 

۸ Comments

  1. vahid samgh abadi 19 جولای 2012
    • مهران 19 جولای 2012
  2. rasul 11 ژوئن 2011
  3. قهوه خونه چی 08 سپتامبر 2008
  4. سورملینا 01 سپتامبر 2008
  5. دینا 31 آگوست 2008
  6. دینا 31 آگوست 2008
  7. دینا 30 آگوست 2008

Leave a Reply