چاره Non-breaking Space

به عنوان کسی که وسواس ویرایشی دارد و حالش بد می‌شود اگر مجبور باشد «می‌توانم» را بنویسد «می توانم»، تصمیم گرفتیم که مطالبمان را در Word بنویسیم و با خیال راحت هرجا که لازم است Non-breaking Space بزنیم و بعد کپی کنیم اینجا. خلاصه دیگر لازم نیست فامیل شریف‌مان را تایپ کنیم «گنجه ای»

One Response

  1. كيوان 06 آگوست 2008

Leave a Reply