در معرفی ناصر پورپیرار

شش-هفت روزی است که مشغول نوشتن یک پست در معرفی ناصر پورپیرار هستم. کمی وسواس دارم که متن هم کوتاه باشد هم جامع، هم توهین‌آمیز نباشد، هم خیلی جدی و خشک نباشد و …

فکر می‌کنم متن تا آخر این هفته نهایی شود. اگر دلتان می‌خواهد قبل از انتشار پیش‌نویسش را ببینید و نظر دهید لطفا خبرم کنید.

۱۶ Comments

 1. متمنعهت ۲۰ آبان ۱۳۸۹
  • سیامک ۳۱ تیر ۱۳۹۰
 2. اکبر ۰۳ آبان ۱۳۸۹
 3. ناشناس ۱۳ تیر ۱۳۸۹
 4. ناشناس ۱۳ تیر ۱۳۸۹
 5. رضا ۱۱ خرداد ۱۳۸۹
 6. ناشناس ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹
  • سیامک ۳۱ تیر ۱۳۹۰
 7. نگاه دوباره ۰۸ اردیبهشت ۱۳۸۹
 8. وحید ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
  • سیامک ۳۱ تیر ۱۳۹۰
 9. ناشناس ۰۱ مهر ۱۳۸۸
 10. سري ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
  • سیامک ۳۱ تیر ۱۳۹۰
 11. مریم ۲۶ اسفند ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۲۶ اسفند ۱۳۸۷

Leave a Reply